ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός icon

Οδηγός

Καταχώριση Εθνικού Βιομηχανικού Σχεδίου

Καταχώριση αίτησης

Αφού βεβαιωθείτε ότι το σχέδιο ή υπόδειγμα σας πληροί όλες τις προϋποθέσεις για προστασία και δεδομένου ότι έχετε προβεί σε έλεγχο διαθεσιμότητας  ανάμεσα στα κατατεθειμένα βιομηχανικά σχέδια , μπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή αίτησης για καταχώριση του στην Κύπρο.

Αρχικά, θα πρέπει να ετοιμάσετε τις απεικονίσεις του σχεδίου ή υποδείγματος σας στη βάση, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων προδιαγραφών:

 • να αποδίδονται με καλής ποιότητας γραφική ή φωτογραφική παράσταση,
 • να είναι κατάλληλες για αναπαραγωγή,
 • να υποβάλλονται σε λευκό αντιθετικό πλαίσιο (φωτογραφικές απεικονίσεις),
 • το μέγεθος τους να μην ξεπερνά τα 6Χ6 εκατοστά,
 • να αριθμείται και περιγράφεται η όψη του προϊόντος (π.χ. πρόσθια όψη),
 • να προσδιορίζεται η εικόνα (πχ «όψη εικόνας από μπροστά» κ.λ.π.).

Για περαιτέρω πληροφορίες, προτρέπεστε όπως ανατρέξετε στη Σύγκλιση των γραφικών αναπαραστάσεων σχεδίων ή υποδειγμάτων - Κοινή ανακοίνωση 15 Απριλίου 2016.


Υποβολή αίτησης

Mπορείτε να υποβάλετε την αίτηση για καταχώριση Βιομηχανικού Σχεδίου ή Υποδείγματος (έντυπο ΒΣΥ1) διά χειρός/ταχυδρομείου συνοδευόμενο από:

 • απεικονίσεις κάθε σχεδίου ή υποδείγματος για το οποίο υποβάλλεται αίτηση,
 • το συμπληρωμένο έντυπο διορισμού ή αλλαγής εξουσιοδοτημένου προσώπου για επιδόσεις (έντυπο ΒΣΥ5) στην περίπτωση που ο καταθέτης δεν έχει κατοικία ή εγγεγραμμένο γραφείο στην Κύπρο,
 • το τέλος κατάθεσης των ογδόντα πέντε ευρώ και σαράντα τρία σεντ (€85,43) και το τέλος της πρώτης πενταετούς περιόδου προστασίας που ανέρχεται στα πενήντα ένα ευρώ και είκοσι έξι σεντ (€51,26), και
 • το τέλος δημοσίευσης που ανέρχεται στα εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τέσσερα σεντ (€68,34), σε περίπτωση που ζητείται δημοσίευση στο σημείο 8 του εν λόγω εντύπου, ή
 • το τέλος των σαράντα δύο ευρώ και εβδομήντα δύο σεντ (€42,72) σε περίπτωση δήλωσης αναβολής της δημοσίευσης.

Σημειώνεται ότι, τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή με τραπεζική εντολή.

Προτρέπεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top