ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Εγχειρίδια

Σύγκλιση των γραφικών αναπαραστάσεων σχεδίων ή υποδειγμάτων

Τα γραφεία ΔΙ του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορικών Σημάτων, Σχεδίων και Υποδειγμάτων έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με την πρώτη Κοινή Πρακτική για σχέδια ή υποδείγματα, στόχος της οποίας είναι να παράσχει καθοδήγηση για τις διαδικασίες εξέτασης σε θέματα όπως η χρήση των κατάλληλων αποποιήσεων δικαιωμάτων (disclaimers), οι τύποι όψεων και ο τρόπος αναπαράστασης σχεδίων ή υποδειγμάτων σε ουδέτερο φόντο. Επιπλέον, περιλαμβάνει απαρίθμηση των προδιαγραφών ποιότητας που απαιτούν τα Γραφεία για τις ηλεκτρονικές και έντυπες αιτήσεις.

Η εν λόγω Κοινή Πρακτική δημοσιοποιείται μέσω της παρούσας Κοινής Ανακοίνωσης με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της διαφάνειας, της ασφάλειας δικαίου και της προβλεψιμότητας προς όφελος τόσο των εξεταστών όσο και των χρηστών.

Το έγγραφο της Κοινής Ανακοίνωσης αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τα εθνικά και περιφερειακά Γραφεία ΔΙ στην ΕΕ, τις ενώσεις χρηστών, τους καταθέτες και τους εκπροσώπους σχετικά με τις απαιτήσεις της κοινής πρακτικής για τη γραφική αναπαράσταση Σχεδίων ή Υποδειγμάτων.

Οι απαιτήσεις αυτές καλύπτουν τη χρήση των οπτικών αποποιήσεων δικαιωμάτων, τη χρήση των διαφόρων τύπων όψεων και τον τρόπο αναπαραγωγής των Σχεδίων ή Υποδειγμάτων σε ουδέτερο φόντο. Επιπλέον, το έγγραφο περιέχει συστάσεις προς τους χρήστες ώστε να κατανοήσουν τον προτιμώμενο τρόπο αναπαραγωγής των σχεδίων ή υποδειγμάτων τους, και παρουσιάζει τις προδιαγραφές ποιότητας για τις ηλεκτρονικές και τις έντυπες αιτήσεις Σχεδίων ή Υποδειγμάτων.

Το πεδίο προστασίας που παρέχει η καταχώριση Σχεδίου ή Υποδείγματος ορίζεται από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που εφαρμόζει κάθε Εθνικό ή Περιφερειακό Γραφείο.

Για την Κύπρο η συμφωνημένη Κοινή Πρακτική θα ισχύσει από 15.07.2017.

go to top