ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Αρχική Σελίδα  /  Βάση πληροφοριών

Βάση πληροφοριών

Πρόγραμμα επιχορήγησης “Ideas Powered for Business SME Fund” –Διακοπή δυνατότητας αίτησης Κουπονιού 1 29/11/2022 photo
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ενημερώνει το κοινό ότι ένεκα της μεγάλης ζήτησης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πανευρωπαϊκά, τα διαθέσιμα κονδύλια για το Κουπόνι 1 έχουν εξαντληθεί και η δυνατότητα αίτησης του Κουπονιού 1 του Προγράμματος Επιχορήγησης “Ideas Powered for Business SME Fund” διακόπτεται από 29 Νοεμβρίου 2022.  περισσότερα
Δημοσίευση Εμπορικών Σημάτων στην Ιστοσελίδα του Κλάδου Διανοητικής Ιδιοκτησίας photo
Ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι στις 10/11/2022 αναρτήθηκε η πέμπτη δημοσίευση του έτους 2022 στην ιστοσελίδα του Κλάδου με αριθμό έκδοσης 202205.  περισσότερα
Πρόγραμμα επιχορήγησης “Ideas Powered for Business SME Fund” –Κουπονιού 1 ξανά διαθέσιμο από 09/11/2022 photo
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής ιδιοκτησίας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ενημερώνει το κοινό ότι η δυνατότητα αίτησης για το Κουπόνι 1 του Προγράμματος Επιχορήγησης “Ideas Powered for Business SME Fund”, το οποίο είχε διακοπεί προσωρινά από 07 Οκτωβρίου 2022, είναι ξανά διαθέσιμο στο κοινό από 09 Νοεμβρίου 2022.  περισσότερα
Εγγραφή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μέχρι τις 31/10/2022 photo
Οι γραφικές παραστάσεις απεικονίζουν τον αριθμό των αιτήσεων που αφορά στην εγγραφή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και υποβλήθηκαν στον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2022, συνολικά και σε μηνιαία βάση.  περισσότερα
Ανανέωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μέχρι τις 31/10/2022 photo
Οι γραφικές παραστάσεις απεικονίζουν τον αριθμό των αιτήσεων που αφορά στην ανανέωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και υποβλήθηκαν στον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2022, συνολικά και σε μηνιαία βάση.  περισσότερα
Σύνολο εγγεγραμμένων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μέχρι τις 31/10/2022 photo
Η πιο πάνω γραφική παράσταση απεικονίζει τον συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο του Κλάδου Διανοητικής Ιδιοκτησίας, κατά τις 31 Οκτωβρίου 2022.  περισσότερα
Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε ανασκόπηση στο ενημερωτικό μας δελτίο.

Επίσημη Εφημερίδα

Επίσημη Εφημερίδα

Ενημερωθείτε ως προς τις δημοσιεύσεις διανοητικής ιδιοκτησίας.

go to top