ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια εξέτασης της αίτησης καταχώρισης βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος (έντυπο ΒΣΥ1) είναι τα ακόλουθα:

  • έχει καταβληθεί το τέλος κατάθεσης μαζί με το τέλος της πρώτης πενταετούς περιόδου προστασίας,
  • σε περίπτωση που ο καταθέτης δεν έχει κατοικία ή εγγεγραμμένο γραφείο στην Κύπρο να καταχωρείται το έντυπο διορισμού ή αλλαγής εξουσιοδοτουμένου προσώπου για επιδόσεις (έντυπο ΒΣΥ5),
  • να συμπληρώνεται το πλήρες όνομα, επωνυμία, εθνικότητα, κατοικία ή το εγγεγραμμένο γραφείο του καταθέτη, 
  • προσδιορισμό του αντικειμένου ή των αντικειμένων, στα οποία το σχέδιο ή το υπόδειγμα προορίζεται να ενσωματωθεί,
  • το σχέδιο ή υπόδειγμα ή τα προϊόντα του πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια, κατά προτίμηση χρησιμοποιώντας την ορολογία της διεθνώς αποδεκτής ταξινόμησης προϊόντων του Λοκάρνο,
  • ταξινόμηση των προϊόντων με βάση το αναγνωρισμένο σύστημα ταξινόμησης Λοκάρνο,
  • αν ο αιτητής δεν είναι ο δημιουργός ή δεν είναι ο μόνος δημιουργός να καταχωρηθεί δήλωση για την προέλευση του δικαιώματος επί του σχεδίου ή υποδείγματος,
  • αίτημα για διεκδίκηση προτεραιότητας από προηγούμενη κατάθεση πρέπει να συνοδεύεται από πιστά αντίγραφα των επίσημων αντίγραφων του σχεδίου ή υπομνήματος,
  • αίτημα για δημοσίευση της παραστάσεως, σε περίπτωση που ο αιτήτης επιθυμεί την δημοσίευση της αίτησης θα πρέπει να καταβληθεί το ανάλογο τέλος δημοσίευσης.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα Καταχώριση Εθνικού Βιομηχανικού Σχεδίου.

go to top