ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα & Τέλη

  Έντυπο
No.: ΒΣΥ 1
ΤΕΛΟΣ: 205,03
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταθέστε την αίτηση για καταχώριση βιομηχανικού Σχεδίου ή Υποδείγματος (έντυπο ΒΣΥ1), για να κατοχυρώσετε το βιομηχανικό σας σχέδιο ή υπόδειγμα στην Κυπριακή Δημοκρατία, συνοδευόμενο από:

  • απεικονίσεις κάθε σχεδίου ή υποδείγματος για το οποίο υποβάλλεται αίτηση,
  • το συμπληρωμένο έντυπο διορισμού ή αλλαγής εξουσιοδοτημένου προσώπου για επιδόσεις (έντυπο ΒΣΥ5) στην περίπτωση που ο καταθέτης δεν έχει κατοικία ή εγγεγραμμένο γραφείο στην Κύπρο,
  • το τέλος κατάθεσης των ογδόντα πέντε ευρώ και σαράντα τρία σεντ (€85,43),
  • το τέλος της πρώτης πενταετούς περιόδου προστασίας που ανέρχεται στα πενήντα ένα ευρώ και είκοσι έξι σεντ (€51,26), και
    το τέλος δημοσίευσης που ανέρχεται στα εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τέσσερα σεντ (€68,34), σε περίπτωση που ζητείται δημοσίευση στο σημείο 8 του εν λόγω εντύπου, ή
  • το τέλος των σαράντα δύο ευρώ και εβδομήντα δύο σεντ (€42,72), σε περίπτωση δήλωσης αναβολής της δημοσίευσης στο σημείο 8 του εν λόγω εντύπου.

Τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή με τραπεζική εντολή.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και στη σελίδα καταχώριση εθνικού βιομηχανικού σχεδίου αντίστοιχα.

 

 

ΒΣΥ 1

Αίτηση για καταχώριση Βιομηχανικού Σχεδίου ή Υποδείγματος

go to top