ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Βασικότερα κριτήρια εξέτασης:

  • καταχώρηση αντίστοιχου τύπου (Π4 ή Π5),
  • πληρωμή αντίστοιχων τελών (€100),
  • αποδεικτικά έγγραφα διόρθωσης (corrigendum ή άλλο έγγραφο),
  • πιστοποιημένη μετάφραση των αποδεικτικών εγγράφων, σε περίπτωση που είναι ξενόγλωσσα, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
  • πληρεξούσιο έγγραφο (τύπος Π8) από τον ιδιοκτήτη/δικαιούχο.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράληψης συμπλήρωσης/ υποβολής των πιο πάνω στοιχείων/εγγράφων, αποστέλλεται σχετική επιστολή για υποβολή των στοιχείων που υπολείπονται εντός καθορισμένης προθεσμίας.

go to top