ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα & Τέλη

  Έντυπο
No.: Π.4, Π.5
ΤΕΛΟΣ: 100,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το έντυπο Π.4 ή Π.5 για να προβείτε σε διόρθωση λάθους στο μητρώο διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε σχέση με χορηγημένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας αντίστοιχα.

Με την υποβολή του εν λόγω εντύπου, καταβάλλεται το τέλος των εκατό ευρώ (€100,00) για έκαστο έντυπο, πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή με τραπεζική εντολή.

Σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί ήδη πληρεξούσιο αντιπροσώπου που καλύπτει την εν λόγω διαδικασία, επισυνάπτεται το έντυπο εξουσιοδότησης πληρεξούσιου αντιπροσώπου (έντυπο Π.8).

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και στη σελίδα διόρθωσης στοιχείων διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή αίτησης αντίστοιχα.

Π.4

Αίτηση για διόρθωση λάθους στο μητρώο ή οποιουδήποτε έγγραφου που έχει καταχωρηθεί σχετικά με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Π.5

Αίτηση για διόρθωση λάθους μετάφρασης ή μεταγραφής, λάθους στις αξιώσεις, περιγραφή ή σχέδια ή οποιουδήποτε εγγράφου που καταχωρήθηκε σε σχέση με αίτηση για παραχώρηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας

go to top