ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα & Τέλη

  Έντυπο
No.: Π.8
ΤΕΛΟΣ: Χωρίς χρέωση
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το έντυπο Π.8 για να διορίσετε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο για ειδική υπόθεση ή διαδικασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν τέλη για την εν λόγω διαδικασία.

Π.8

Τύπος εξουσιοδότησης πληρεξούσιου αντιπροσώπου για υπόθεση ή διαδικασία δυνάμει του νόμου

go to top