ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Τροποποίηση στοιχείων διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Διόρθωση στοιχείων διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή αίτησης

Μετά την κατάθεση αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή τη χορήγηση αυτού, μπορείτε να προβείτε σε διόρθωση λάθους στο μητρώο ή σε οποιοδήποτε έγγραφο έχει καταχωρηθεί σχετικά με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας όπως για παράδειγμα διόρθωση σε:

  • αξιώσεις,
  • περιγραφή,
  • σχέδια,
  • προδιαγραφές (European Patent Specification B1).

Καταχώριση διόρθωσης

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση διόρθωσης λάθους σχετικά με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (έντυπο Π.4) ή αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας (έντυπο Π.5), διά χειρός / ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • Corrigendum (Corrected European Patent Specification Β8 ή Β9 του EPO) ή σχετικά έγγραφα προς υποστήριξη του αιτήματος για διόρθωση όπως σχετική επιστολή από EPO,
  • έντυπο εξουσιοδότησης πληρεξούσιου αντιπροσώπου (έντυπο Π.8) σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί ήδη πληρεξούσιο αντιπροσώπου που καλύπτει την εν λόγω διαδικασία,
  • πιστοποιημένη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα σε περίπτωση που τα σχετικά έγγραφα δεν είναι στην ελληνική, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
  • το τέλος των εκατό ευρώ (€100) πληρωτέo τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή με τραπεζική εντολή.

Καμία διόρθωση στο κείμενο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δεν επιτρέπεται, εκτός εάν με τη διόρθωση είναι ολοφάνερο ότι τίποτα άλλο δεν θα εννοείτο εκτός από αυτό που προνοεί η διόρθωση.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της διόρθωσης στην επικαιροποίηση του μητρώου των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και, σε περίπτωση διόρθωσης εγγεγραμμένου διπλώματος ευρεσιτεχνίας, στη δημοσίευση ορισμένων στοιχείων.

Στη περίπτωση διόρθωσης του κειμένου εγγεγραμμένου διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ο Έφορος προβαίνει στη δημοσίευση της διόρθωσης και σε τέτοια περίπτωση, οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται εντός 3 μηνών από την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης να καταχωρήσει στον Έφορο σχετική ένσταση με το έντυπο ειδοποίησης ένστασης σε δημοσίευση διπλώματος ευρεσιτεχνίας (Έντύπο Π.6).

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top