ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Βασικότερα κριτήρια εξέτασης

  • πληρεξούσιο εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου (Π.8),
  • το όνομα του ιδιοκτήτη στο έντυπο είναι ορθό με βάση το μητρώο,
  • το έντυπο προσκομίσθηκε εντός του χρονικού πλαισίου,
  • καταβλήθηκαν τα ορθά τέλη με βάση την χρονιά ανανέωσης,
  • καταβλήθηκαν τα τέλη επιβάρυνσης σε περίπτωση που το έντυπο υποβλήθηκε εκπρόθεσμα,
  • το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν έχει ήδη ανανεωθεί μετά από υποβολή αιτήματος από άλλο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράληψης συμπλήρωσης/ υποβολής των πιο πάνω στοιχείων/εγγράφων, αποστέλλεται σχετική επιστολή για υποβολή των στοιχείων που υπολείπονται εντός καθορισμένης προθεσμίας.

go to top