ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Βασικότερα κριτήρια εξέτασης του εντύπου Π.13:

  • πληρεξούσιο εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου (Π.8),
  • το όνομα του ιδιοκτήτη στο έντυπο είναι ορθό με βάση το μητρώο,
  • το έντυπο προσκομίσθηκε εντός του χρονικού πλαισίου,
  • καταβλήθηκαν τα ορθά τέλη με βάση την χρονιά ανανέωσης,
  • καταβλήθηκαν τα τέλη επιβάρυνσης σε περίπτωση που το έντυπο υποβλήθηκε εκπρόθεσμα,
  • το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν έχει ήδη ανανεωθεί μετά από υποβολή αιτήματος από άλλο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράληψης συμπλήρωσης/ υποβολής των πιο πάνω στοιχείων/εγγράφων, αποστέλλεται σχετική επιστολή για υποβολή των στοιχείων που υπολείπονται εντός καθορισμένης προθεσμίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα Ανανέωση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.

go to top