ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα & Τέλη

  Έντυπο
No.: Π.13
ΤΕΛΟΣ: 50,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το έντυπο Π.13 για να ανανεώσετε τη χρονική διάρκεια προστασίας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή της αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, από το 3έτος και έπειτα, σε ετήσια βάση με μέγιστη περίοδο προστασίας είκοσι (20) ετών από την ημερομηνία κατάθεσης ή χορήγησης αντίστοιχα, και εικοσιπέντε (25) ετών στην περίπτωση προστασίας φαρμακευτικών ή φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Με την υποβολή του εν λόγω εντύπου, καταβάλλεται , το ανάλογο τέλος, με βάση το έτος προστασίας για το οποίο ζητείται ανανέωση:

 • 3ος χρόνος προστασίας 50,00
 • 4ος χρόνος προστασίας 60,00
 • 5ος χρόνος προστασίας 80,00
 • 6ος χρόνος προστασίας 100,00
 • 7ος χρόνος προστασίας 120,00
 • 8ος χρόνος προστασίας 140,00
 • 9ος χρόνος προστασίας 160,00
 • 10ος χρόνος προστασίας 180,00
 • 11ος χρόνος προστασίας 200,00
 • 12ος χρόνος προστασίας 240,00
 • 13ος χρόνος προστασίας 280,00
 • 14ος χρόνος προστασίας 320,00
 • 15ος χρόνος προστασίας 360,00
 • 16ος χρόνος προστασίας 420,00
 • 17ος χρόνος προστασίας 480,00
 • 18ος χρόνος προστασίας 540,00
 • 19ος χρόνος προστασίας 600,00
 • 20ος χρόνος προστασίας 660,00

Στην περίπτωση ανανέωσης της προστασίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα και Φυτοπροστατευτικά προϊόντα το ετήσιο τέλος προστασίας έχει ως εξής:

 • 21ος χρόνος προστασίας 700,00
 • 22ος χρόνος προστασίας 740,00
 • 23ος χρόνος προστασίας 780,00
 • 24ος χρόνος προστασίας 820,00
 • 25ος χρόνος προστασίας 860,00

Τα εν λόγω τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή με τραπεζική εντολή.

Σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί ήδη πληρεξούσιο αντιπροσώπου που καλύπτει την εν λόγω διαδικασία, επισυνάπτεται το έντυπο εξουσιοδότησης πληρεξούσιου αντιπροσώπου (έντυπο Π.8).

Σημειώνεται ότι, καταβάλλεται επιπρόσθετη επιβάρυνση ύψους 25% του ποσού ανανέωσης για κάθε μήνα ή μέρος του μήνα καθυστέρησης (σε περίπτωση ανανέωσης εντός 6 μηνών από τη λήξη της προηγούμενης χρονικής περιόδου προστασίας).

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία , ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και στη σελίδα ανανέωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Π.13

Αίτηση για ανανέωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή αίτησης για παραχώρηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας

go to top