ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Ανανέωση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Η κατάθεση αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και η χορήγηση αυτού έχει ισχύ αρχικά για περίοδο δύο (2) ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί σε ετήσια βάση με μέγιστη περίοδο προστασίας είκοσι (20) ετών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή χορήγησης αντίστοιχα. Στην περίπτωση φαρμακευτικών ή φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η προστασία μπορεί να επεκταθεί μέχρι και εικοσιπέντε (25) έτη και στην περίπτωση παιδιατρικών φαρμακευτικών μέχρι εικοσιπέντε (25) έτη και έξι (6) μήνες.

Ο δικαιούχος οφείλει, από το 3ο έτος και έπειτα, να προβεί στην ανανέωση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας εντός τριών (3) μηνών πριν τη λήξη της προηγούμενης χρονικής περιόδου προστασίας.

Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η καταβολή του τέλους ανανέωσης μέχρι και έξι μήνες μετά τη λήξη της προηγούμενης χρονικής περιόδου προστασίας, όμως σε τέτοια περίπτωση καταβάλλεται πρόστιμο 25% επί του οφειλόμενου ετησίου τέλους για κάθε μήνα ή μέρος του μήνα καθυστέρησης. Σε περίπτωση μη ανανέωσης εντός της προαναφερόμενης χρονικής περιόδου, ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας προβαίνει στη διαγραφή και δημοσίευση της διαγραφής του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην επίσημη εφημερίδα.

Καταχώριση ανανέωσης

Mπορείτε να υποβάλετε την αίτηση για ανανέωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή αίτησης για παραχώρηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή αίτησης κατάθεσης μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας (έντυπο Π.13), διά χειρός / ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • έντυπο εξουσιοδότησης πληρεξούσιου αντιπροσώπου (έντυπο Π.8) σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί ήδη πληρεξούσιο αντιπροσώπου που καλύπτει την διαδικασία ανανέωσης για το σχετικό έτος,
  • το ετήσιο τέλος προστασίας, ανάλογα με το έτος προστασίας για το οποίο ζητείται η ανανέωση, ή
  • το ετήσιο τέλος συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα, και
  • επιπρόσθετη επιβάρυνση ύψους 25% του ποσού ανανέωσης για κάθε μήνα ή μέρος του μήνα καθυστέρησης (σε περίπτωση ανανέωσης εντός 6 μηνών από τη λήξη της προηγούμενης χρονικής περιόδου προστασίας).

Σημειώνεται ότι, τα πιο πάνω τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή με τραπεζική εντολή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της ανανέωσης, στην έκδοση του Πιστοποιητικού Ανανέωσης, και στην επικαιροποίηση του μητρώου των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top