ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Χορήγηση Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Καταχώριση αίτησης

Αφότου έχετε βεβαιωθεί ότι η εφεύρεσή σας πληροί όλες τις προϋποθέσεις για προστασία και δεδομένου ότι έχετε προβεί σε έλεγχο διαθεσιμότητας ανάμεσα στα εγγεγραμμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και αιτήσεις για εγγραφή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Υποβολή αίτησης

Η Αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας (έντυπο Π.9) υποβάλλεται, διά χειρός/ταχυδρομείου, στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, συνοδευόμενο από:

  • την περιγραφή ∙
  • τις αξιώσεις ∙
  • την περίληψη ∙
  • τα συναφή σχέδια (αν υπάρχουν) ∙
  • το έντυπο Εξουσιοδότησης Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου (έντυπο Π.8) ∙
  • πιστοποιημένη μετάφραση στην αγγλική, γερμανική ή γαλλική γλώσσα, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας ∙
  • το τέλος των εκατό ευρώ (€100).

Σημειώνεται ότι τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή με τραπεζική εντολή.

Προτρέπεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top