ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός icon

Οδηγός

Χορήγηση Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Πριν την καταχώριση

Προτού προχωρήσετε στην καταχώριση αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • η ιδέα σας συνιστά εφεύρεση επιδεκτική διπλώματoς ευρεσιτεχvίαςκαι δεν αφορά αποκλειστικά σε γενική εμφάνιση προϊόντος ή σήμα το οποίο μπορεί να κατοχυρωθεί ως ένα διακριτικό σημείο της επιχείρησής σας ή των προϊόντων/υπηρεσιών σας. Για περαιτέρω πληροφόρηση για τις άλλες μορφές δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, μπορείτε να ανατρέξετε τη σελίδα Επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο δικαιώματος Διανοητικής Ιδιοκτησίας
 • έχετε την κυριότητα επί της εφεύρεσης και το δικαίωμα κατάθεσης αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Σε γενικές γραμμές, το δικαίωμα προστασίας του σχεδίου ενδέχεται να ανήκει:
  • στον εφευρέτη ή εφευρέτες ∙
  • στους νόμιμους διαδόχους του εφευρέτη ∙
  • στον εργοδότη του εφευρέτη, εάν η εφεύρεση έχει εφευρεθεί κατά την εκτέλεση του συμβολαίου εργοδότησης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των μερών ∙
  • στο πρόσωπο που παρήγγειλε την εφεύρεση, εάν η εφεύρεση έχει εφευρεθεί κατά την εκτέλεση της εν λόγω παραγγελίας, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των μερών ∙
  • σε άλλο πρόσωπο στο οποίο ο αρχικός δικαιούχος έχει ενδεχομένως εκχωρήσει γραπτώς τα δικαιώματά του ή στους κληρονόμους ή διαδόχους αυτού. Το δικαίωμα προστασίας ενδέχεται να ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα, και σε τέτοια περίπτωση η αίτηση για καταχώριση υποβάλλεται από κοινού. Σημειώνεται ότι οι από κοινού εφευρέτες έχουν ίσα δικαιώματα, εκτός αν συμφωνήσουν διαφορετικά.
 • η εφεύρεση σας:
 • η εφεύρεσή σας δεν παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων προβαίνοντας σε έρευνα τόσο στο διαδίκτυο ή σε διαθέσιμες βάσεις δεδομένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top