ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Χορήγηση Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Έρευνα

Για να βεβαιωθείτε ότι η εφεύρεσή σας είναι «νέα», προτρέπεστε όπως προβείτε σε έρευνα ανάμεσα στα εγγεγραμμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και αιτήσεις για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας τόσο στην Κυπριακή Δημοκρατία όσο και στο εξωτερικό.

Παγκόσμιο μητρώο

Μπορείτε να προβείτε σε έρευνα σε παγκόσμιες βάσεις δεδομένων καταχωρημένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μέσω της υπηρεσίας Espacenet του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) ή μέσω της υπηρεσίας Patentscope του Παγκοσμίου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO).

Επίσημη Εφημερίδα του EPO

Η επίσημη εφημερίδα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά.

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Μπορείτε να αναζητήσετε στοιχεία αναφορικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας διαμέσου των δημοσιεύσεων του Κλάδου Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έρευνα στο φυσικό Μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Εναλλακτικά της ηλεκτρονικής έρευνας, μπορείτε να προβείτε σε έρευνα στα χορηγημένα εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και μεταφράσεις ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο Μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, το οποίο τηρείται στον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας καταβάλλοντας το τέλος έρευνας των πέντε ευρώ (€5) ανά δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top