ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα & Τέλη

  Έντυπο
No.: Π.7
ΤΕΛΟΣ: 40,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το έντυπο Π.7 για να επικαιροποιήσετε το μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αναφορικά με οποιοδήποτε διάταγμα ή οδηγία του αρμοδίου Δικαστηρίου το οποίο εκδόθηκε προς όφελος σας, και το οποίο:

  1. μεταβιβάζει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή την αίτηση ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα της ευρεσιτεχνίας ή της αίτησης προς εσάς,
  2. υπαγορεύει όπως η αίτηση προχωρήσει στο όνομά σας,
  3. επιτρέπει σε εσάς ως ιδιοκτήτη διπλώματος ευρεσιτεχνίας να τροποποιήσει την αίτηση ή το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ή
  4. ακυρώνει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Το έντυπο ειδοποίησης διατάγματος ή οδηγιών δικαστηρίου (Π.7) συνοδεύεται με τα ακόλουθα:

  • επίσημο αντίγραφο του διατάγματος ή οδηγίας του δικαστηρίου,
  • το έντυπο εξουσιοδότησης πληρεξούσιου αντιπροσώπου (έντυπο Π.8), σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί ήδη πληρεξούσιο αντιπροσώπου που καλύπτει την εν λόγω διαδικασία,
  • το τέλος των σαράντα ευρώ (€40,00), πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή με τραπεζική εντολή.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου ανατρέξτε ανάλογα με την περίπτωση στη σελίδα ακύρωση δικαιώματος διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Π.7

Ειδοποίηση διατάγματος ή οδηγών δικαστηρίου

go to top