ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Ακύρωση Δικαιώματος Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Κατόπιν σχετικής αίτησης οποιουδήποτε προσώπου, το αρμόδιο Δικαστήριο μπορεί να ακυρώσει, είτε ολικώς είτε μερικώς, ένα Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, μόνο αν συντρέχει οποιοσδήποτε από τους πιο κάτω λόγους:

  • το αντικείμενο της εφεύρεσης δεν είναι επιδεκτικό διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
  • το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν αποκαλύπτει την εφεύρεση κατά τρόπο ικανοποιητικό, ξεκάθαρο και ολοκληρωμένο, ώστε αυτή να μπορεί να εκτελεστεί από πρόσωπο ειδικό στην τεχνική, και
  • το δικαίωμα για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν ανήκε στο άτομο στο οποίο παραχωρήθηκε το δίπλωμα.

Μετά την έκδοση της απόφασης από το Δικαστήριο, ο πρωτοκολλητής του Δικαστηρίου γνωστοποιεί την απόφαση στον Έφορο Εταιρειών, ο οποίος την καταχωρεί και προβαίνει σε δημοσίευση της καθώς και επικαιροποίηση του μητρώου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σχετικά με την ακύρωση δικαιώματος ή απόρριψη αίτησης κατοχύρωσης.

Σημειώνεται ότι, ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή αξίωση ή μέρος αξίωσης του, για το οποίο εκδόθηκε διάταγμα δικαστηρίου ακύρωσης, θεωρείται άκυρο από την ημερομηνία της παραχώρησης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top