ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια εξέτασης της αίτησης εκχώρησης δικαιώματος χρήσης βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος (έντυπο ΒΣΥ3) είναι τα ακόλουθα:

  • τα στοιχεία του δικαιοπαρόχου και δικαιούχου χρήσης είναι ορθά,
  • ο αιτητής έχει προσδιορίσει τον τρόπο παραχώρησης της άδειας εκμετάλλευσης και η έγγραφη συμφωνία έχει κατατεθεί,
  • ο αιτητής έχει δηλώσει την χρονική ισχύ της άδειας εκμετάλλευσης,
  • η αίτηση έχει υπογραφεί δεόντως. 

Σημειώνεται ότι εάν η αίτηση παρουσιάζει ελλείψεις, ο εξεταστής εκδίδει επιστολή προς τον αιτητή. Με την καταχώριση του εντύπου, εκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό και ο διορισμός του νέου αδειούχου δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα Εκχώρηση δικαιώματος χρήσης βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος.

 

go to top