ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα & Τέλη

  Έντυπο
No.: ΒΣΥ 3
ΤΕΛΟΣ: Χωρίς χρέωση
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε την αίτηση για εγγραφή αδειούχου εκμετάλλευσης σχεδίου ή υποδείγματος (έντυπο ΒΣΥ3), για να επικαιροποιήσετε το μητρώο βιομηχανικών σχεδίων ή υποδειγμάτων συνοδευόμενο από:

  • τη σύμβαση με την οποία εκχωρήθηκε το δικαίωμα χρήσης (σε περίπτωση εκχώρησης από τον δικαιούχο),
  • τα έγγραφα νομιμοποιήσης των συμβαλλόμενων μερών (σε περίπτωση εκχώρησης από τον δικαιούχο).

Σημειώνεται ότι, δεν επιβάλλονται τέλη για την καταχώριση του εν λόγω εντύπου.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και στη σελίδα Εκχώρηση δικαιώματος χρήσης βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος αντίστοιχα..

ΒΣΥ 3

Αίτηση για εγγραφή αδειούχου εκμετάλλευσης σχεδίου ή υποδείγματος

go to top