ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Αρχική Σελίδα  /  Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας  /  Βιομηχανικό Σχέδιο  /  Κύκλος Ζωής   /  Διαχείριση Βιομηχανικού Σχεδίου  /  Οδηγός   /  Εκχώρηση δικαιώματος χρήσης βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος
Οδηγός icon

Οδηγός

Εκχώρηση δικαιώματος χρήσης βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος

Το δικαίωμα χρήσης ενός βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος δύναται να εκχωρηθεί με ένα εκ των ακόλουθων τρόπων:

 • από το δικαιούχο κατόπιν σύμβασης μεταξύ των δύο μερών,
 • με απόφαση δικαστηρίου, ή
 • στο δημόσιο με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου.

Το εν λόγω δικαίωμα χρήσης ενός βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος μπορεί να εκχωρηθεί είτε για καθορισμένη χρονική περίοδο είτε άνευ ορίου. Ο δικαιοδόχος ή ο δικαιοπάροχος οφείλει να καταχωρίσει στον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Καταχώριση εκχώρησης δικαιώματος χρήσης

Mπορείτε να υποβάλετε την αίτηση για εγγραφή αδειούχου εκμετάλλευσης σχεδίου ή υποδείγματος (έντυπο ΒΣΥ3) διά χειρός / ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

 • τη σύμβαση με την οποία εκχωρήθηκε το δικαίωμα χρήσης (σε περίπτωση εκχώρησης από το δικαιούχο),
 • τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των συμβαλλόμενων μερών (σε περίπτωση εκχώρησης από το δικαιούχο) όπως για παράδειγμα:
  • δήλωση διανομής από διαχειριστή περιουσίας και πιστό αντίγραφο διατάγματος, ή
  • δήλωση διανομής από εκτελεστή διαθήκης και πιστό αντίγραφο εγγράφου επικυρώσεως διαθήκης ή
  • πιστοποιητικό κληρονόμων.

Σημειώνεται ότι, δεν επιβάλλονται οποιαδήποτε τέλη για την καταχώριση του εν λόγω εντύπου.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της εκχώρησης του δικαιώματος χρήσης, στην δημοσιοποίηση, στην έκδοση πιστοποιητικού εκχώρησης και στην επικαιροποίηση του μητρώου των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων βιομηχανικών σχεδίων ή υποδειγμάτων.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top