ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Βασικότερα κριτήρια του εντύπου εντύπου Π.19 και Π.20:

  • έχει εξασφαλιστεί σχετική πρώτη άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος στην κυπριακή αγορά ή στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • έχει επισυναφθεί πιστοποιημένη μετάφραση της άδειας κυκλοφορίας,
  • η αίτηση για χορήγηση ΣΠΠΦ υποβλήθηκε εντός των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης είτε της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος, είτε του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, οποίο είναι το τελευταίο,
  • υπάρχει εν ισχύ έντυπο εξουσιοδότησης πληρεξούσιου αντιπροσώπου (έντυπο Π.8) που καλύπτει την εν λόγω διαδικασία,
  • το σχετικό προϊόν δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο πιστοποιητικού.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης:

  • η αίτηση είναι εκπρόθεσμη,
  • το προϊόν έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο πιστοποιητικού.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα χορήγησης συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για φαρμακευτικά προϊόντα / φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

go to top