ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα & Τέλη

  Έντυπο
No.: Π.19, Π.20
ΤΕΛΟΣ: 100,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το έντυπο Π.19 ή Π.20 για να εξασφαλίσετε συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για φαρμακευτικά ή φυτοπροστατευτικά προϊόντα αντίστοιχα. .

Με την υποβολή του εν λόγω εντύπου, καταβάλλεται το τέλος των εκατό ευρώ (€100,00), πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή με τραπεζική εντολή.

Σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί ήδη πληρεξούσιο αντιπροσώπου που καλύπτει την εν λόγω διαδικασία, επισυνάπτεται το έντυπο εξουσιοδότησης πληρεξούσιου αντιπροσώπου (έντυπο Π.8).

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και στη σελίδα χορήγησης συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για φαρμακευτικά προϊόντα / φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Π.19

Αίτηση χορήγησης συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα

Π20

Αίτηση χορήγησης συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

go to top