ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Συνήθεις Ερωτήσεις

Τι είναι βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα και πως προστατεύεται;

Βιομηχανικό Σχέδιο ή Υπόδειγμα είναι η εμφάνιση του συνόλου ή μέρους ενός προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει. Η γραμμή, το περίγραμμα, το σχήμα, η μορφή και το χρώμα, αποτελούν μεταξύ άλλων, στοιχεία της εξωτερικής εμφάνισης ενός προϊόντος.

Χορηγείται πιστοποιητικό καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος στο δικαιούχο για ένα σχέδιο ή υπόδειγμα όπου με ευθύνη του καταθέτη είναι νέο και έχει ατομικό χαρακτήρα.

Το Βιομηχανικό Σχέδιο προστατεύεται για είκοσι πέντε (25 χρόνια) νοουμένου ότι καταβάλλονται ανά πενταετία τα προβλεπόμενα από τον νόμο τέλη ανανέωσης.

Πως γίνεται η κατάθεση αίτησης για καταχώριση βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος στην Κύπρο;

Η καταχώριση ενός βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος γίνεται με την κατάθεση της αίτησης (έντυπο ΒΣΥ1) στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, συνοδευόμενο από:

  • τις απεικονίσεις κάθε σχεδίου ή υποδείγματα,
  • (έντυπο ΒΣΥ5) στην περίπτωση που ο καταθέτης δεν έχει κατοικία ή εγγεγραμμένο γραφείο στην Κύπρο,
  • την πληρωμή του τέλους κατάθεσης,
  • το τέλος της πρώτης πενταετούς περιόδου προστασίας.

Δεν απαιτείται δικηγόρος για την καταχώριση της αίτησης για κατάθεση βιομηχανικού σχεδίου.

Σε τι συνίσταται η προστασία που παρέχεται;

Ο δικαιούχος ενός βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος αποκτά το αποκλειστικό δικαίωμα να το χρησιμοποιεί, δηλαδή να το κατασκευάζει και γενικά να το εμπορεύεται απαγορεύοντας τη χρησιμοποίηση του από οποιοδήποτε τρίτο χωρίς την συγκατάθεση του.

Τι είναι το πιστοποιητικό καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος;

Το πιστοποιητικό καταχώρισης βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος είναι τίτλος προστασίας που χορηγείται στο δικαιούχο για ένα βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα που είναι νέο και έχει ατομικό χαρακτήρα.

Πως γίνεται η έρευνα για εγγεγραμμένο βιομηχανικό σχέδιο;

Διαμέσου του εργαλείου Design View και του εργαλείου eSearch plus του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕUIPO) μπορείτε να προβείτε σε έρευνα στα κατατεθειμένα εθνικά και κοινοτικά βιομηχανικά σχέδια ή υποδείγματα στην Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και σε εθνικά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας άλλων χωρών.

Περαιτέρω, η παγκόσμια βάση δεδομένων βιομηχανικών σχεδίων είναι επίσης διαθέσιμη για έρευνα μέσω της ιστοσελίδας του Παγκοσμίου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO).

Μπορώ να υποβάλω αίτημα για αναβολή της δημοσιεύσεως της αιτήσεως για καταχώριση του σχεδίου μου;

Εάν χρειάζεστε επιπρόσθετο χρόνο για σκοπούς πχ περαιτέρω ανάπτυξης του προϊόντος σας ή για προώθηση αυτού, μπορείτε να συμπληρώσετε το σχετικό πεδίο της αίτησης (έντυπο ΒΣΥ1) αναφορικά με την αναβολή της δημοσίευσης, για περίοδο μέχρι 12 μήνες το οποίο συνοδεύεται από το σχετικό τέλος αναβολής των σαράντα δύο ευρώ και εβδομήντα δύο σέντ (€42,72).

Μπορώ να διεκδικήσω ημερομηνία προτεραιότητας με βάση προηγούμενη αίτησή μου σε άλλη χώρα;

Ναι, νοουμένου ότι η προγενέστερη καταχώριση αφορά στο ίδιο σχέδιο ή υπόδειγμα και έχει γίνει σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή σε κράτος μέλος της Συνθήκης των Παρισίων) εντός χρονικής περιόδου 6 μηνών πριν την κατάθεση της εθνικής αίτησης στην Κύπρο.

Μπορώ να προβώ σε αλλαγές στην αίτηση καταχώρισης που έχω ήδη υποβάλει;

Μετά την κατάθεση μίας αίτησης επιτρέπονται πολύ περιορισμένες αλλαγές στην αίτηση όπως αλλαγές ή διορθώσεις που αφορούν στα στοιχεία του καταθέτη ή του δικαιούχου του βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top