ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επαναφορά Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Σε περίπτωση τερματισμού της προστασίας του δικαιώματος διπλώματος ευρεσιτεχνίας λόγω μη έγκαιρης ανανέωσης ή εγκατάλειψης δικαιώματος, μπορεί εντός 18 μηνών από την ημερομηνία λήξη της προστασίας του δικαιώματος να υποβληθεί αίτημα για επαναφορά του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή της αίτησης.

Καταχώριση αίτησης

Mπορείτε να υποβάλετε την αίτηση επαναφοράς διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (έντυπο Π.14), διά χειρός / ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από τα ακόλουθα:

  • αίτηση για επαναφορά δικαιωμάτων διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή αίτησης (έντυπο Π.15),
  • αίτηση για ανανέωσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή αίτησης για παραχώρηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας (έντυπο Π.13),
  • έντυπο εξουσιοδότησης πληρεξούσιου αντιπροσώπου (έντυπο Π.8) σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί ήδη πληρεξούσιο αντιπροσώπου που καλύπτει την εν λόγω διαδικασία,
  • το τέλος των εκατόν είκοσι ευρώ (€120) πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή με τραπεζική εντολή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της επαναφοράς και στην επικαιροποίηση του μητρώου των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top