ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Χορήγηση προκαταρκτικής προστασίας αξιώσεων

Καταχώριση αίτησης

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση για κατάθεση μετάφρασης αξιώσεων ευρωπαϊκής αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας (έντυπο Π.18), διά χειρός / ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • πιστοποιημένη μετάφραση των αξιώσεων της αίτησης, στην ελληνική γλώσσα, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας ∙
  • αξιώσεις στην αγγλική, γερμανική ή γαλλική γλώσσα ∙
  • έντυπο εξουσιοδότησης πληρεξούσιου αντιπροσώπου (έντυπο Π.8) σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί ήδη πληρεξούσιο αντιπροσώπου που καλύπτει την εν λόγω διαδικασία ∙
  • το τέλος των εκατό ευρώ (€100) πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή με τραπεζική εντολή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top