ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Βασικότερα κριτήρια εξέτασης του εντύπου Π.18:

  • η Π.18 είναι ορθά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον πληρεξούσιο δικηγόρο ∙
  • οι αξιώσεις στην αγγλική, γερμανική ή γαλλική γλώσσα όπως δημοσιεύτηκαν από το E.P.O.  ∙
  • η μετάφραση των αξιώσεων στην ελληνική γλώσσα υποβλήθηκαν ∙
  • ένορκος δήλωση της μετάφρασης ή πιστοποημένη μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας ∙
  • η Π.8 ορθά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο ∙
  • Α1 την πρώτη σελίδα της δημοσίευσης του E.P.O. (ευρωπαϊκή αίτηση) ή αν είναι PCT (διεθνής αίτηση) την πρώτη σελίδα Α1 και το έντυπο 1219 του E.P.O.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράληψης συμπλήρωσης/ υποβολής των πιο πάνω στοιχείων/εγγράφων, αποστέλλεται σχετική επιστολή για υποβολή των στοιχείων που υπολείπονται εντός καθορισμένης προθεσμίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα Χορήγηση προκαταρκτικής προστασίας αξιώσεων.

go to top