ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Βασικότερα κριτήρια εξέτασης:

  • η Π.18 είναι ορθά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον πληρεξούσιο δικηγόρο,
  • οι αξιώσεις στην αγγλική, γερμανική ή γαλλική γλώσσα όπως δημοσιεύτηκαν από το E.P.O.,
  • η μετάφραση των αξιώσεων στην ελληνική γλώσσα υποβλήθηκαν,
  • ένορκος δήλωση της μετάφρασης ή πιστοποημένη μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας,
  • η Π.8 ορθά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο,
  • Α1 την πρώτη σελίδα της δημοσίευσης του E.P.O. (ευρωπαϊκή αίτηση) ή αν είναι PCT (διεθνής αίτηση) την πρώτη σελίδα Α1 και το έντυπο 1219 του E.P.O.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράληψης συμπλήρωσης/ υποβολής των πιο πάνω στοιχείων/εγγράφων, αποστέλλεται σχετική επιστολή για υποβολή των στοιχείων που υπολείπονται εντός καθορισμένης προθεσμίας.

go to top