ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα & Τέλη

  Έντυπο
No.: Ε.Σ 12
ΤΕΛΟΣ: 70,00
  διαθέσιμη ηλεκτρονική καταχώριση
ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ: 70,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το έντυπο Ε.Σ 12 για να επαναφέρετε στην πρότερα κατάσταση και να αποκαταστήσετε στα δικαιώματά του:

  • καταθέτη αίτησης εγγραφής εμπορικού σήματος ∙
  • δικαιούχου διαγραμμένου εμπορικού σήματος λόγω μη έγκαιρης ανανέωσης του,
  • διάδικου σε διαδικασία ένστασης, έκπτωσης, ακυρότητας που παρά το γεγονός ότι επέδειξε όλη την επιμέλεια που επιβάλουν οι περιστάσεις, δεν μπόρεσε να τηρήσει μια προθεσμία λόγω ανωτέρας βίας, τυχαίου μη προβλέψιμου γεγονότος ή άλλου σπουδαίου λόγου εκτός της ευθύνης του, η μη τήρηση της οποίας είχε ως συνέπεια την απώλεια δικαιώματος.

Με την υποβολή του εν λόγω εντύπου, καταβάλλεται το τέλος των εβδομήντα ευρώ (€70), πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό που διατηρείτε στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή με τραπεζική εντολή.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Επαναφορά Εμπορικού Σήματος.

Εναλλακτικά μπορείτε να καταχωρίσετε το εν λόγω έντυπο ηλεκτρονικά καταβάλλοντας το τέλος ως αναφέρεται πιο πάνω με πιστωτική κάρτα.

η-καταχώριση 

Ε.Σ 12

Αίτηση επαναφοράς στην προτέρα κατάσταση

Συμπληρωματικό Φύλλο - 'Αλλες Πληροφορίες ή Έγγραφα

go to top