ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επαναφορά Εθνικού Εμπορικού Σήματος

Σε περίπτωση τερματισμού της προστασίας εγγεγραμμένου σήματος λόγω μη έγκαιρης ανανέωσης του, ο δικαιούχος εμπορικού σήματος μπορεί να αιτηθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήξης της τελευταίας δεκαετούς περιόδου προστασίας του, την επαναφορά και αποκατάσταση των δικαιωμάτων του, νοουμένου ότι παρότι επέδειξε όλη την επιμέλεια που επιβάλουν οι περιστάσεις, δεν μπόρεσε να τηρήσει την προθεσμία ανανέωσης, λόγω:

  • ανωτέρας βίας ∙
  • τυχαίου μη προβλέψιμου γεγονότος ∙ ή
  • άλλου σπουδαίου λόγου εκτός της ευθύνης του.

Καταχώριση αίτησης

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση σε σχέση με το εμπορικό σας σήμα που έληξε λόγω μη ανανέωσης, υποβάλλοντας το έντυπο Ε.Σ 12, είτε μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης εμπορικών σημάτων είτε διά χειρός/ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από το τέλος των εβδομήντα ευρώ (€70) καθώς και τα έντυπα και τέλη που αφορούν στην ανανέωση. Σε περίπτωση που δεν προσκομίσετε τα έντυπα και τέλη που αφορούν την ανανέωση και η αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση γίνει αποδεκτό, τότε θα κληθείτε να τα προσκομίσετε εντός ενός μηνός από την έγκριση.

Τα εν λόγω τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό που διατηρείτε στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή με τραπεζική εντολή.

Εφόσον ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας ικανοποιηθεί ότι όλες οι απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην αποδοχή της αίτησης επαναφοράς, και στην επικαιροποίηση του μητρώου των εμπορικών σημάτων.

Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να προχωρήσετε στην ηλεκτρονική καταχώριση του εντύπου, διαφορετικά πρέπει πρώτα να αποκτήσετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική καταχώριση εμπορικών σημάτων.

η-καταχώριση 

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top