ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα & Τέλη

  Έντυπο
No.: Ε.Σ 13
ΤΕΛΟΣ: κυμαινόμενο
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε αίτηση το έντυπο Ε.Σ 13 για να εξασφαλίσετε:

  • πιστοποιημένα αντιγράφα ∙
  • αντίγραφα ∙
  • έκδοση ιστορικού ∙
  • έρευνα μητρώου.

Τα τέλη για την έκδοση των πιο πάνω πιστοποιητικών έχουν ως ακολούθως:

  • δεκατέσσερα ευρώ (€14) για πιστοποιημένο αντίγραφο κατάθεσης αίτησης εγγραφής, πιστοποιητικού εγγραφής ή ανανέωσης, ή εγγράφου εγγεγραμμένου σήματος ∙
  • δέκα ευρώ (€10) για έρευνα μητρώου συγκεκριμένου/ων σήματος/ων ή γενική έρευνα μητρώου ∙
  • τριάντα οκτώ ευρώ (€38) για αντίγραφα ή αποσπάσματα διαδικασιών ένστασης, έκπτωσης και ακυρότητας ∙
  • ογδόντα επτά ευρώ (€87) για έκδοση ιστορικού σήματος.

Τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό που διατηρείτε στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή με τραπεζική εντολή.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Εξασφάλιση Πιστοποιημένων ή μη Αντιγράφων.

Ε.Σ 13

Αίτηση για έκδοση αντιγράφων (πιστοποιημένων ή μη) και έρευνας μητρώου

Συμπληρωματικό Φύλλο - 'Αλλες Πληροφορίες ή Έγγραφα

go to top