ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Αρχική Σελίδα  /  Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας  /  Εμπορικό Σήμα  /  Κύκλος Ζωής   /  Διαχείριση Εμπορικού Σήματος  /  Οδηγός   /  Εξασφάλιση Πιστοποιημένων Αντιγράφων Εμπορικού Σήματος
Οδηγός icon

Οδηγός

Εξασφάλιση Πιστοποιημένων Αντιγράφων Εμπορικού Σήματος

Μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση των ακολούθων:

 • πιστοποιημένο αντίγραφο κατάθεσης αίτησης εγγραφής ∙
 • πιστοποιημένο αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής στο μητρώο ∙
 • πιστοποιημένο αντίγραφο πιστοποιητικού ανανέωσης ∙
 • πιστοποιημένο αντίγραφο εγγράφου εγγεγραμμένου σήματος ∙
 • αντίγραφο εγγράφου από τον φάκελο της διαδικασίας ένστασης (δύναται να αιτηθούν μόνο τα διάδικα μέρη) ∙
 • αντίγραφο εγγράφου από τον φάκελο της διαδικασίας έκπτωσης (δύναται να αιτηθούν μόνο τα διάδικα μέρη) ∙
 • αντίγραφο εγγράφου από τον φάκελο της διαδικασίας ακυρότητας (δύναται να αιτηθούν μόνο τα διάδικα μέρη) ∙
 • ιστορικό του σήματος.

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω πιστοποιημένα αντίγραφα, αντίγραφα και το ιστορικό ενός εμπορικού σήματος θα αντικατοπτρίζουν την εικόνα του εμπορικού σήματος με βάση τα στοιχεία που είχαν κατατεθεί στο μητρώο μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης τους.

Καταχώριση αίτησης

Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημα σας για εξασφάλιση των αντιγράφων, διά χειρός/ταχυδρομείου, υποβάλλοντας την αίτηση για έκδοση αντιγράφων (πιστοποιημένων ή μη) και έρευνας μητρώου (έντυπο Ε.Σ 13) και καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος ως ακολούθως:

 • δεκατέσσερα ευρώ (€14) για πιστοποιημένο αντίγραφο κατάθεσης αίτησης εγγραφής, πιστοποιητικού εγγραφής ή ανανέωσης ή εγγράφου εγγεγραμμένου σήματος ∙
 • δέκα ευρώ (€10) για έρευνα μητρώου συγκεκριμένου/ων σήματος/ων ή γενική έρευνα μητρώου ∙
 • τριάντα οκτώ ευρώ (€38) για αντίγραφα ή αποσπάσματα διαδικασιών ένστασης, έκπτωσης ή ακυρότητας ∙
 • ογδόντα επτά ευρώ (€87) για έκδοση ιστορικού σήματος.

Τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό που διατηρείτε στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή με τραπεζική εντολή.

Παραλαβή αντιγράφων

Τα πιστοποιημένα ή μη αντίγραφα μπορούν να παραληφθούν, αναλόγως της επιλογής κατά την υποβολή του αιτήματος, είτε από τη θυρίδα του Τμήματος είτε διά ταχυδρομείου.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top