ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα & Τέλη

  Έντυπο
No.: Π.16
ΤΕΛΟΣ: 100,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το έντυπο Π.16 για να εξασφαλίσετε μη εθελοντική άδεια εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Το εν λόγω έντυπο συνοδεύεται με τα ακόλουθα:

  • απόδειξη ότι ο ιδιοκτήτης το διπλώματος ευρεσιτεχνίας έλαβε ειδοποίηση από εσάς για παραχώρηση άδειας, αλλά δεν μπορέσατε να εξασφαλίσετε τέτοια άδεια πάνω σε λογικούς όρους και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα,
  • ένδειξη κατάρτισης σχεδίου στο οποίο πρόκειται να βασιστείτε για την εκμετάλλευση της εφεύρεσης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας,συμπεριλαμβάνοντας απόδειξη ότι έχετε την ικανότητα να εκτελέσετε την εφεύρεση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην Κυπριακή Δημοκρατία,
  • το έντυπο εξουσιοδότησης πληρεξούσιου αντιπροσώπου (έντυπο Π.8) σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί ήδη πληρεξούσιο αντιπροσώπου που καλύπτει την εν λόγω διαδικασία,το τέλος των εκατό ευρώ (€100,00), πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή με τραπεζική εντολή.
Π.16

Αίτηση χορήγησης μη εθελοντικής άδειας εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας

go to top