ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα & Τέλη

  Έντυπο
No.: Π.3
ΤΕΛΟΣ: 100,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το έντυπο Π.3 για να επικαιροποιήσετε το μητρώο διπλωματών ευρεσιτεχνίας αναφορικά με αλλαγή ιδιοκτήτη διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή αιτητή για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Με την υποβολή του εν λόγω εντύπου, καταβάλλεται το τέλος των εκατό ευρώ (€100,00), πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή με τραπεζική εντολή.

Σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί ήδη πληρεξούσιο αντιπροσώπου που καλύπτει την εν λόγω διαδικασία, επισυνάπτεται το έντυπο εξουσιοδότησης πληρεξούσιου αντιπροσώπου (έντυπο Π.8).

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και στη σελίδα εκχώρησης δικαιωμάτων διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Π.3

Αίτηση για καταχώρηση αλλαγής ιδιοκτήτη (δικαιούχου) σε αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή σε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

go to top