ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα & Τέλη

  Έντυπο
No.: Π.10
ΤΕΛΟΣ: 100,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε τον Τύπο Π.10 για έκδοση Πιστοποιητικού που να επιτρέπει την αποδέσμευση προς εσάς δείγματος μικροοργανισμού η χρήση του οποίου απαιτείται για την εκτέλεση της εφεύρεσης που αποκαλύπτεται από αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή δίπλωμα.

Το έντυπο Π.10 συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

  • Δέσμευση να μη διατεθεί η καλλιέργεια σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για όσο καιρό ισχύει η αίτηση για χορήγηση διπλώματος ή το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και δεν υπάρχει πιθανότητα ανανέωσης ή επαναφοράς της αίτησης χορήγησης ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
  • Δέσμευση η καλλιέργεια να χρησιμοποιηθεί για πειραματικούς σκοπούς μόνο μέχρις ότου η αίτηση απορριφθεί ή αποσυρθεί ή θεωρηθεί ότι αποσύρθηκε ή μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα ότι το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει χορηγηθεί.
  • Το τέλος των εκατό ευρώ (€100,00), πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή με τραπεζική εντολή.

Σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί ήδη πληρεξούσιο αντιπροσώπου που καλύπτει την εν λόγω διαδικασία, επισυνάπτεται το έντυπο εξουσιοδότησης πληρεξούσιου αντιπροσώπου (έντυπο Π.8).

Π.10

Αίτηση για αποδέσμευση δείγματος μικροοργανισμού

go to top