ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα & Τέλη

  Έντυπο
No.: Π.2
ΤΕΛΟΣ: 100,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το έντυπο Π.2, για να προβείτε σε τροποποίηση των καταχωρημένων στοιχείων στο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αναφορικά με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή αιτητή για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, όπως για παράδειγμα με αλλαγή:

  • ονόματος,
  • διεύθυνσης,
  • διεύθυνσης επιδότησης, και
  • εθνικότητας.

Με την υποβολή του εν λόγω εντύπου, καταβάλλεται το τέλος των εκατό ευρώ (€100,00), πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή με τραπεζική εντολή.

Σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί ήδη πληρεξούσιο αντιπροσώπου που καλύπτει την εν λόγω διαδικασία, επισυνάπτεται το έντυπο εξουσιοδότησης πληρεξούσιου αντιπροσώπου (έντυπο Π.8).

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και στη σελίδα αλλαγή στοιχείων ιδιοκτήτη αντίστοιχα.

Π.2

Έντυπο αλλαγής στοιχείων ιδιοκτήτη διπλώματος ευρεσιτεχνίας

go to top