ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Τροποποίηση στοιχείων διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Αλλαγή στοιχείων ιδιοκτήτη

Μετά την κατάθεση αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή τη χορήγηση αυτού, ο δικαιούχος μπορεί να προβεί σε αλλαγές στα στοιχεία του αιτητή ή ιδιοκτήτη αντίστοιχα, όπως για παράδειγμα αλλαγή:

  • ονόματος,
  • διεύθυνσης,
  • διεύθυνσης επιδότησης,
  • εθνικότητας.

Καταχώριση τροποποίησης

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση αλλαγής ονόματος, εθνικότητας, διεύθυνσης ή διεύθυνσης επίδοσης ιδιοκτήτη διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή αιτητή για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας (έντυπο Π.2), διά χειρός / ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο αποδεικτικού εγγράφου για την αλλαγή ονόματος/διεύθυνσης (όπως πχ ΕΡΟ Form 2544, απόσπασμα από το μητρώο εταιρείας, πιστοποιητικό αλλαγής ονόματος/διεύθυνσης ιδιοκτήτη, κ.ά.),
  • έντυπο εξουσιοδότησης πληρεξούσιου αντιπροσώπου (έντυπο Π.8) σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί ήδη πληρεξούσιο αντιπροσώπου που καλύπτει την εν λόγω διαδικασία,
  • πιστοποιημένη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα σε περίπτωση που τα σχετικά έγγραφα δεν είναι στην ελληνική, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
  • το τέλος των εκατό ευρώ (€100) πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή με τραπεζική εντολή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση των αλλαγών, στην επικαιροποίηση του μητρώου των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και, σε περίπτωση που η τροποποίηση αφορά χορηγημένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, στη δημοσίευση τους.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top