ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Εγχειρίδια icon

Εγχειρίδια

Εμπορικά Σήματα – Ευρωπαϊκή Οδηγία – Ανάκληση διαδικασιών και παραίτηση δικαιωμάτων photo
Τι έχει αλλάξει αναφορικά με την ανάκληση διαδικασιών και την παραίτηση δικαιωμάτων Εμπορικού Σήματος στην Κύπρο, μετά την εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 για το Ευρωπαϊκό Σήμα.  περισσότερα
Εμπορικά Σήματα – Ευρωπαϊκή Οδηγία – Διαδικασία ανανέωσης και δημοσίευσης photo
Τι έχει αλλάξει αναφορικά με τις διαδικασίες ανανέωσης και δημοσίευσης Εμπορικού Σήματος στην Κύπρο, μετά την εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 για το Ευρωπαϊκό Σήμα.  περισσότερα
Κοινή Πρακτική 11 «Νέα είδη Σημάτων: Εξέταση Τυπικών Προϋποθέσεων και Λόγων Απαράδεκτου photo
Τα Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Δικτύου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με μια συμπληρωματική Κοινή Πρακτική για τα σήματα με σκοπό την παροχή καθοδήγησης όσον αφορά στην εξέταση των τυπικών προϋποθέσεων και των λόγων απαραδέκτου ή/και ακυρότητας καθώς και στους νέους τρόπους αναπαράστασής νέων ειδών σημάτων, δηλαδή ηχητικών σημάτων, σημάτων κίνησης, οπτικοακουστικών και ολογραφικών σημάτων.  περισσότερα
Κοινή Πρακτική 12 Αποδεικτικά στοιχεία στο Πλαίσιο Διαδικασιών Προσφυγής για Εμπορικά Σήματα photo
Τα Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Δικτύου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPN) έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με ένα συμπληρωματικό έγγραφο Κοινής Πρακτικής για τα εμπορικά σήματα με σκοπό να παράσχουν γενικές αρχές όσον αφορά στα αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο διαδικασιών προσφυγής για εμπορικά σήματα.  περισσότερα
Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε ανασκόπηση στο ενημερωτικό μας δελτίο.

Επίσημη Εφημερίδα

Επίσημη Εφημερίδα

Ενημερωθείτε ως προς τις δημοσιεύσεις διανοητικής ιδιοκτησίας.

go to top