ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Εγχειρίδια icon

Εγχειρίδια

Τα γραφεία ΔΙ του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορικών Σημάτων, Σχεδίων και Υποδειγμάτων συνεχίζουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο των έργων σύγκλισης.Επί του παρόντος, έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με την τρίτη κοινή πρακτική για σχέδια και υποδείγματα, και δέκατη συνολικά.  περισσότερα
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη μαζί με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας και τα Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών ανακοινώνουν την προσέγγιση που υιοθετούν ή ενδέχεται να υιοθετήσουν όσον αφορά τους ορισμούς και τις απαιτήσεις αναπαράστασης για τα νέα είδη σημάτων.  περισσότερα
Τα γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορικών Σημάτων, Σχεδίων και Υποδειγμάτων δημοσιοποιήσαν Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με την αναπαράσταση νέων ειδών σημάτων για εφαρμογή της οδηγίας 2015/2436 ΤΟΥ Ε.Κ.  περισσότερα
Τα γραφεία ΔΙ του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορικών Σημάτων, Σχεδίων και Υποδειγμάτων έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με την πρώτη Κοινή Πρακτική για σχέδια ή υποδείγματα, με σκοπό την παροχή καθοδήγησης σε θέματα όπως η χρήση των κατάλληλων αποποιήσεων δικαιωμάτων (disclaimers), οι τύποι όψεων και ο τρόπος αναπαράστασης σχεδίων ή υποδειγμάτων σε ουδέτερο φόντο.  περισσότερα
Τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορικών Σημάτων, Σχεδίων και Υποδειγμάτων δημοσιοποιήσαν την Κοινή Ανακοίνωση για το διακριτικό χαρακτήρα με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της διαφάνειας, της ασφάλειας δικαίου και της προβλεψιμότητας προς όφελος τόσο των εξεταστών όσο και των χρηστών.  περισσότερα
Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε ανασκόπηση στο ενημερωτικό μας δελτίο.

Επίσημη Εφημερίδα

Επίσημη Εφημερίδα

Ενημερωθείτε ως προς τις δημοσιεύσεις διανοητικής ιδιοκτησίας.

go to top