ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Εγχειρίδια icon

Εγχειρίδια

Η οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (εφεξής «νέα οδηγία για τα σήματα»).  περισσότερα
Τα γραφεία ΔΙ του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορικών Σημάτων και Σχεδίων και Υποδειγμάτων συνεχίζουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο του προγράμματος σύγκλισης. Έχουν πλέον συμφωνήσει επί μιας κοινής πρακτικής όσον αφορά τον διακριτικό χαρακτήρα των τρισδιάστατων σημάτων που περιέχουν λεκτικά ή/και εικονιστικά στοιχεία, όταν το σχήμα δεν έχει από μόνο του διακριτικό χαρακτήρα  περισσότερα
Τα γραφεία ΔΙ του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορικών Σημάτων, Σχεδίων και Υποδειγμάτων συνεχίζουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο των έργων σύγκλισης.Επί του παρόντος, έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με την τρίτη κοινή πρακτική για σχέδια και υποδείγματα, και δέκατη συνολικά.  περισσότερα
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη μαζί με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας και τα Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών ανακοινώνουν την προσέγγιση που υιοθετούν ή ενδέχεται να υιοθετήσουν όσον αφορά τους ορισμούς και τις απαιτήσεις αναπαράστασης για τα νέα είδη σημάτων.  περισσότερα
Τα γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορικών Σημάτων, Σχεδίων και Υποδειγμάτων δημοσιοποιήσαν Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με την αναπαράσταση νέων ειδών σημάτων για εφαρμογή της οδηγίας 2015/2436 ΤΟΥ Ε.Κ.  περισσότερα
Τα γραφεία ΔΙ του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορικών Σημάτων, Σχεδίων και Υποδειγμάτων έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με την πρώτη Κοινή Πρακτική για σχέδια ή υποδείγματα, με σκοπό την παροχή καθοδήγησης σε θέματα όπως η χρήση των κατάλληλων αποποιήσεων δικαιωμάτων (disclaimers), οι τύποι όψεων και ο τρόπος αναπαράστασης σχεδίων ή υποδειγμάτων σε ουδέτερο φόντο.  περισσότερα
Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε ανασκόπηση στο ενημερωτικό μας δελτίο.

Επίσημη Εφημερίδα

Επίσημη Εφημερίδα

Ενημερωθείτε ως προς τις δημοσιεύσεις διανοητικής ιδιοκτησίας.

go to top