ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια εξέτασης της αίτησης τροποποίησης βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος (έντυπο ΒΣΥ2) είναι τα ακόλουθα:

  • τα στοιχεία του καταθέτη/δικαιούχου είναι ορθά,
  • σε περίπτωση υποβολής αίτησης για αλλαγή ονόματος, να προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό αλλαγής ονόματος,
  • σε περίπτωση διόρθωσης λάθους, να έχουν κατατεθεί οι λεπτομέρειες του λάθους συνοδευόμενες με ένορκη δήλωση,
  • σε περίπτωση εκχώρησης ή έγγραφης μεταβίβασης δικαιωμάτων, να επισυνάπτονται και τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία,
  • η αίτηση να είναι υπογεγραμμένη δεόντως. 

Σημειώνεται ότι εάν η αίτηση παρουσιάζει ελλείψεις, εκδίδεται επιστολή προς τον αιτητή. Με την καταχώριση του έντυπου, δημοσιεύονται οι εν λόγω διορθώσεις/αλλαγές. Σε περίπτωση εκχώρησης εκδίδεται πιστοποιητικό εκχώρησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα Τροποποίηση Βιομηχανικού Σχεδίου.

 

go to top