ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια εξέτασης της αίτησης τροποποίησης βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος είναι τα ακόλουθα:

  • τα στοιχεία του καταθέτη/δικαιούχου είναι ορθά,
  • σε περίπτωση υποβολής αίτησης για αλλαγή ονόματος, να προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό αλλαγής ονόματος,
  • σε περίπτωση διόρθωσης λάθους, να έχουν κατατεθεί οι λεπτομέρειες του λάθους συνοδευόμενες με ένορκη δήλωση,
  • σε περίπτωση εκχώρησης ή έγγραφης μεταβίβασης δικαιωμάτων, να επισυνάπτονται και τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία,
  • η αίτηση να είναι υπογεγραμμένη δεόντως,
  • εάν η αίτηση παρουσιάζει ελλείψεις, εκδίδεται επιστολή προς τον αιτητή,
  • με την καταχώριση του έντυπου ΒΣΥ4, δημοσιεύονται οι εν λόγω διορθώσεις/αλλαγές,
  • σε περίπτωση εκχώρησης εκδίδεται πιστοποιητικό εκχώρησης.

 

go to top