ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Τροποποίηση Βιομηχανικού Σχεδίου

Ο δικαιούχος μπορεί να καταχωρίσει στον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας αλλαγές ή διορθώσεις που αφορούν στα στοιχεία του καταθέτη, δικαιούχου ή του βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος όπως για παράδειγμα:

  • αλλαγή ονόματος και διεύθυνσης καταθέτη,
  • αλλαγή ονόματος και διεύθυνσης δικαιούχου,
  • εκχώρηση βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος.

Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να καταχωρηθεί αλλαγή ή διόρθωση σε ότι αφορά την περιγραφή ή τις απεικονίσεις του βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος.

Καταχώριση τροποποίησης

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αλλαγών ή διορθώσεων (έντυπο ΒΣΥ2) διά χειρός / ταχυδρομείου συνοδευόμενο από αποδεικτικό στοιχείο αλλαγής όπως για παράδειγμα πιστοποιητικό αλλαγής ονόματος (σε περίπτωση αλλαγής ονόματος νομικού προσώπου) ή συμφωνία εκχώρησης (σε περίπτωση εκχώρησης βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος). Σημειώνεται ότι, δεν επιβάλλονται οποιαδήποτε τέλη για την καταχώριση του εν λόγω εντύπου.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση των αλλαγών και διορθώσεων,στη δημοσιοποίηση αυτών, και στην επικαιροποίηση του μητρώου των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων βιομηχανικών σχεδίων ή υποδειγμάτων.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top