ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Βασικότερα κριτήρια εξέτασης του εντύπου Π.1:

  • το δίπλωμα είναι δημοσιευμένο.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση το δίπλωμα δεν είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και είναι στο στάδιο της αίτησης, η αίτηση απορρίπτεται.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα Εξασφάλιση Πιστοποιημένων Αντιγράφων Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.

go to top