ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Αρχική Σελίδα  /  Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας  /  Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας  /  Κύκλος Ζωής  /  Διαχείριση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας  /  Οδηγός   /  Εξασφάλιση Πιστοποιημένων Αντιγράφων Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας
Οδηγός  icon

Οδηγός

Εξασφάλιση Πιστοποιημένων Αντιγράφων Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση πιστοποιημένου αντιγράφου των ακόλουθων νοουμένου ότι το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει χορηγηθεί /επικυρώθηκε η μετάφραση του και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα:

  • μέρους ή ολόκληρης της αίτησης ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
  • αποσπάσματος από το Μητρώο,
  • εγγράφων που βρίσκονται καταχωρημένα στο Μητρώο σε σχέση με ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,
  • πιστοποιητικού χορήγησης εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
  • πιστοποιητικού κατάθεσης μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
  • πιστοποιητικού χορήγησης προκαταρκτικών αξιώσεων,
  • συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φαρμακευτικά και φυτοπροστατευτικά προιόντα,
  • πιστοποιητικού ανανέωσης, και
  • πιστοποιητικού εκχωρήσεως.

Σημειώνεται ότι το πιστοποιημένο αντίγραφό του πιστοποιητικού ανανέωσης εκδίδεται μόνο στον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του διπλώματος και στον ιδιοκτήτη.

Νοείται ότι το πιστοποιημένο αντίγραφο πιστοποιητικού θα αντικατοπτρίζει την κατάσταση του Μητρώου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με βάση τα στοιχεία που είχαν κατατεθεί στο Μητρώο κατά την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.

Παράλληλα, μπορείτε να εξασφαλίσετε βεβαίωση ως προς την εικόνα ενός χορηγημένου διπλώματος ευρεσιτεχνίας την δεδομένη στιγμή.
Καταχώριση αιτήματος έκδοσης πιστοποιημένων αντιγραφών.

Καταχώριση αιτήματος έκδοσης πιστοποιημένων αντιγραφών

Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημα σας για εξασφάλιση των πιστοποιημένων αντιγράφων /πιστοποιητικών, διά χειρός / ταχυδρομείου, υποβάλλοντας την αίτηση για έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων ή απόσπασμα από το μητρώο ή αντίγραφα εγγράφων (έντυπο Π.1) και καταβάλλοντας (είτε τοις μετρητοίς, είτε με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό που διατηρείτε στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας είτε με τραπεζική εντολή) το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) για κάθε πιστοποιημένο αντίγραφο και το τέλος των πέντε ευρώ (€5) για κάθε αντίγραφο.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Παραλαβή πιστοποιημένων αντιγράφων

Τα πιστοποιημένα αντίγραφα/ πιστοποιητικά μπορούν να παραληφθούν, αναλόγως της επιλογής κατά την υποβολή του αιτήματος, είτε από τη θυρίδα του Τμήματος είτε διά ταχυδρομείου.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top