ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Βασικότερα κριτήρια εξέτασης του εντύπου Π.9:

 • έντυπο Π.9 ορθά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο ∙
 • απόδειξη πληρωμής – δικαιολογητικό 100 ευρώ για την κατάθεση της αίτησης ∙
 • έντυπο εξουσιοδότησης πληρεξούσιου αντιπροσώπου Π.8 ορθά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον καταθέτη της αίτησης ∙
 • η περιγραφή, οι αξιώσεις, η περίληψη και τα σχέδια (αν υπάρχουν) να ξεκινούν σε καινούργια σελίδα το καθένα ∙
 • η αρίθμηση των σελίδων να είναι συνεχόμενη με την σωστή σειρά:
  • περιγραφή ∙
  • αξιώσεις ∙
  • περίληψη ∙
  • σχέδια ∙
 • σε όλα τα κείμενα αριθμούνται τα αριστερά περιθώρια ανά 5 γραμμές με την αρίθμηση αυτή να ξεκινά από την αρχή σε κάθε σελίδα.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράληψης συμπλήρωσης/ υποβολής των πιο πάνω στοιχείων/εγγράφων, αποστέλλεται σχετική επιστολή για υποβολή των στοιχείων που υπολείπονται εντός καθορισμένης προθεσμίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα χορήγηση Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.

go to top