ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Νέα

Επιχορήγηση υπηρεσίας προ-διαγνωστικού ελέγχου (IP Scan) Προγράμματος Επιχορήγησης “Ideas Powered for Business SME Fund”

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι από 1η Απριλίου 2022 οι Κυπριακές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την υπηρεσία προ-διαγνωστικού ελέγχου (IP Scan) η οποία θα επιχορηγείται κατά 90% του κόστους από το “Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ideas Powered for Business SME Fund” του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΔΙΕΕ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το μέγιστο ποσό πάνω στο οποίο θα υπολογίζεται το 90% επιχορήγησης είναι €900 ανά υπηρεσία.

Η υπηρεσία IP Scan είναι ένα βασικό εργαλείο που αποσκοπεί στον σχεδιασμό στρατηγικής Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτή θα προκύπτει από τα επιχειρηματικά δεδομένα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αποφασίσουν για ποια Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας θα υποβάλουν αίτηση, πώς να αναπτύξουν το χαρτοφυλάκιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας τους, ή και για τα μελλοντικά τους σχέδια για ήδη εγγεγραμμένα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να αιτηθούν την υπηρεσία IP Scan θα πρέπει να υποβάλουν αρχικά αίτηση στο Ταμείο Επιχορήγησης SME Fund για το Κουπόνι 1. Ακολούθως, και αφού έχουν λάβει έγκριση χορήγησης του Κουπονιού 1, θα πρέπει να εκδηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση deptcomp@drcor.meci.gov.cy με κοινοποίηση την ηλεκτρονική διεύθυνση ppandeli@drcor.meci.gov.cy. Το Τμήμα θα αποστέλλει στην επιχείρηση κατάλογο με τους εγκεκριμένους επαγγελματίες για να επιλέξει και να απευθυνθεί για την διεξαγωγή της υπηρεσίας. Η υπηρεσία θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο σε διάστημα 4 μηνών από την ανάθεση του επαγγελματία.

Με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, η οποία θα υπόκειται σε έλεγχο από το Τμήμα, και την καταβολή του κόστους στον επαγγελματία, το Τμήμα θα αποστέλλει στην επιχείρηση το έντυπο «Αποδεικτικό Πληρωμής» με το οποίο θα διεκδικείται η επιχορήγηση.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα επιχορήγησης “Ideas Powered for Business” SME Fund και την υπηρεσία IP Scan, το κοινό μπορεί να επικοινωνήσει με τον Λειτουργό του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας Παντελή Παντελή στο τηλέφωνο 22404357 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ppandeli@drcor.meci.gov.cy.

go to top