ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Νέα

Πρόγραμμα επιχορήγησης “Ideas Powered for Business” SME Fund για το 2022

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι το πρόγραμμα επιχορήγησης “Ideas Powered for Business” SME Fund του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο παρέχει χρηματοδοτική υποστήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μορφή μερικής επιστροφής τελών για την προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας τους, τίθεται ξανά στην διάθεση του κοινού από σήμερα 10/01/2022 μέχρι 16/12/2022.

Το πρόγραμμα επιχορήγησης για το 2022 θα επιχορηγεί τις ακόλουθες υπηρεσίες Διανοητικής Ιδιοκτησίας:

 • Επιχορήγηση τέλους αίτησης εθνικών και ευρωπαϊκών εμπορικών σημάτων με ποσοστό 75%
 • Επιχορήγηση τέλους αίτησης, δημοσίευσης και αναβολής δημοσίευσης εθνικών και ευρωπαϊκών βιομηχανικών σχεδίων με ποσοστό 75%
 • Επιχορήγηση βασικού τέλους αίτησης, τέλους προσδιορισμού συμβαλλόμενων μερών και επακόλουθο τέλος προσδιορισμού συμβαλλόμενων μερών αιτήσεων εγγραφής εμπορικών σημάτων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ποσοστό 50%. Εξαιρούνται τα τέλη προσδιορισμού για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Επιχορήγηση υπηρεσίας προ-διαγνωστικού ελέγχου (IP Scan) με ποσοστό 90%. Η επιχορήγηση για υπηρεσίες IP Scan από την Κύπρο θα αρχίσουν τον Απρίλιο 2022
 • Επιχορήγηση τελών κατάθεσης εθνικών αιτήσεων, έκθεσης έρευνας, χορήγησης και δημοσίευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με ποσοστό 50%

Τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος επιχορήγησης είναι τα ακόλουθα:

 • Η επιχορήγηση θα χορηγείται με μορφή κουπονιών.
  • Κουπόνι αρ.1 για επιχορήγηση τελών εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων με μέγιστο ποσό επιχορήγησης €1.500. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η επιχορήγηση IP Scan με ανώτατο ποσό επιχορήγησης €900
  • Κουπόνι αρ.2 για επιχορήγηση τελών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με μέγιστο ποσό επιχορήγησης €750.
  • Δικαίωμα υποβολής είτε για το κουπόνι αρ.1, είτε για το κουπόνι αρ.2, είτε και για τα δύο κουπόνια.
  • Το συνολικό ποσό επιχορήγησης ανά εταιρεία που θα υποβάλει αίτηση και για τα δύο κουπόνια θα ανέρχεται στα €2.250.
 • Η υποβολή της αίτησης επιχορήγησης για κάθε ένα από τα κουπόνια θα πρέπει απαραίτητα να προηγείται της καταχώρησης αίτησης εγγραφής της Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή την εκτέλεση της υπηρεσίας προ-διαγνωστικού ελέγχου.
 • Η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην μικρομεσαία εταιρεία μέσα σε διάστημα 15 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.
 • Η μικρομεσαία εταιρεία θα έχει ένα χρονικό διάστημα 4 μηνών, με δικαίωμα παράτασης 2 μηνών, να ενεργοποιήσει τα κουπονιών επιχορήγησης με την καταχώρηση της πρώτης αίτησης εγγραφής εμπορικού σήματος, βιομηχανικού σχεδίου ή/και διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή την διεξαγωγή υπηρεσίας IP Scan.
 • Μετά την ενεργοποίηση των κουπονιών, η μικρομεσαία επιχείρηση θα έχει χρονικό περιθώριο εξάντλησης του μέγιστου ποσού επιχορήγησης με επιπρόσθετες αιτήσεις Διανοητικής Ιδιοκτησίας ως ακολούθως:
  • Κουπόνι 1 – μέχρι 6 μήνες
  • Κουπόνι 2 – μέχρι 12 μήνες
 • Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνεται με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό της μικρομεσαίας επιχείρησης μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την τελική υποβολή

Η υποβολή των αιτήσεων επιχορήγησης θα γίνεται μέσω του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ακόλουθο συνδέσμου https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/sme-fund.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα επιχορήγησης “Ideas Powered for Business” SME Fund το κοινό μπορεί να επικοινωνήσει με τον Λειτουργό του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας Παντελή Παντελή στο τηλέφωνο 22404357 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ppandeli@drcor.meci.gov.cy.

go to top