ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Οδηγός

Μετατροπή ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος σε εθνικό

Καταχώριση αίτησης μετατροπής

Η αίτηση μετατροπής υποβάλλεται στο ΓΔΙΕΕ εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών η έναρξη της οποίας εξαρτάται από το λόγο μετατροπής. Η προθεσμία δεν παρατείνεται.

Το ΓΔΙΕΕ αφού εξετάσει την αίτηση μετατροπής και αποφασίσει την αποδοχή αυτής, ειδοποιεί τα εθνικά γραφεία με επιστολή συνοδευόμενη με τα σχετικά έγγραφα, για να προχωρήσουν με τη μετατροπή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κάθε γραφείου.

Για περισσότερες πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τη διαδικασία μετατροπής ενώπιον του ΓΔΙΕΕ, επισκεφθείτε τον σχετικό οδηγό του ΓΔΙΕΕ.

Ακολούθως της λήψης της σχετικής ειδοποίησης από το ΓΔΙΕΕ, συνοδευόμενης από τα έγγραφα μετατροπής, ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας:

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καταχώριση της μετατροπής του ευρωπαϊκού εμπορικού σας σήματος σε εθνικό, ο Κλάδος σας ενημερώνει σχετικά και σας καλεί να προβείτε σε διορθωτικές ενέργειες.

Εφόσον ο Κλάδος ικανοποιηθεί ότι πληρούνται όλες οι τυπικές προϋποθέσεις στην εν λογω αίτηση, ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας προβαίνει στην ουσιαστική εξέταση της αίτησης με βάση τη διαδικασία που ακολουθείται κατά την εξέταση εθνικής αίτησης για εγγραφή εμπορικού σήματος.

Δεδομένου ότι η αίτηση μετατροπής γίνει αποδεκτή και το σήμα εγγραφεί στο εθνικό μητρώο εμπορικών σημάτων, η ημερομηνία κατάθεσης του σήματος στο εθνικό μητρώο ανατρέχει στην ημερομηνία κατάθεσης του σήματος στο ΓΔΙΕΕ ή, όπου ισχύει, η ημερομηνία προτεραιότητας που έχει διεκδικηθεί ενώπιον αυτού.

Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να προχωρήσετε στην ηλεκτρονική καταχώριση του εντύπου, διαφορετικά πρέπει πρώτα να αποκτήσετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική καταχώριση εμπορικών σημάτων.

η-καταχώριση 

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top