ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Τροποποίηση στοιχείων διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή συγχώνευσης του ιδιοκτήτη

Μετά την καταχώριση αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή τη χορήγηση αυτού, ο δικαιούχος μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα του που απορρέουν από την αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Καταχώριση εκχώρησης

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση αλλαγής ιδιοκτήτη (δικαιούχου) αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή διπλώματος ευρεσιτεχνίας (έντυπο Π.3), διά χειρός / ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • το πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο της συμφωνίας εκχώρησης ή συγχώνευσης: ή, σε περίπτωση εκχώρησης εντός 9 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, αποδεικτικό έγγραφο όπως ΕΡΟ Form 2544,
  • έντυπο εξουσιοδότησης πληρεξούσιου αντιπροσώπου (έντυπο Π.8) σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί ήδη πληρεξούσιο αντιπροσώπου που καλύπτει την εν λόγω διαδικασία,
  • πιστοποιημένη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα σε περίπτωση που τα σχετικά έγγραφα δεν είναι στην ελληνική, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
  • το τέλος των εκατό ευρώ (€100) πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή με τραπεζική εντολή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση των αλλαγών, στην επικαιροποίηση του μητρώου των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έκδοση πιστοποιητικού αλλαγής ιδιοκτησίας, και, σε περίπτωση που η εκχώρηση αφορά χορηγημένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, στη δημοσίευση τους.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top