ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Εγκατάλειψη Δικαιώματος Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Ο ιδιοκτήτης διπλώματος ευρεσιτεχνίας δύναται, µε επιστολή που υποβάλλεται,  διά χειρός/ταχυδρομείου, στον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, να δηλώσει παραίτησή του από το δικαίωµα του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή να αποσύρει αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Η εγκατάλειψη μπορεί να περιορίζεται σε µια ή περισσότερες αξιώσεις του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Η επιστολή συνοδεύεται από το έντυπο εξουσιοδότησης πληρεξούσιου αντιπροσώπου (έντυπο Π.8) σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί ήδη πληρεξούσιο αντιπροσώπου που καλύπτει την εν λόγω διαδικασία.

Ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας καταχωρεί την επιστολή και δημοσιεύει γνωστοποίηση της στην Επίσημη Εφημερίδα. Ο τερματισμός προστασίας του δικαιώματος ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής της εν λόγω επιστολής.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top