ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Εκπνοή της χρονικής περιόδου προστασίας λόγω μη ανανέωσης

Μία εφεύρεση προστατεύεται μέχρι τη μέγιστη χρονική περίοδο των είκοσι (20) ετών, ή είκοσι πέντε (25) ετών σε περίπτωση φυτοπροστατευτικά ή φαρμακευτικά προϊόντα, από την ημερομηνία χορήγησης ή κατάθεσης, νοουμένου ότι ο δικαιούχος προβαίνει στην ανανέωση του.

Ο δικαιούχος οφείλει να καταχωρίσει στον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας εντός τριών (3) μηνών πριν τη λήξη και μέχρι έξι (6) μηνών μετά τη λήξη της προηγούμενης χρονικής περιόδου προστασίας την αίτηση ανανέωσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας προβαίνει στον τερματισμό του και δημοσιεύει τον τερματισμό του δικαιώματος διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην Επίσημη Εφημερίδα.

go to top