ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για φαρμακευτικά / φυτοπροστατευικτικά προϊόντα

Καταχώριση αίτησης

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα (έντυπο Π.19) ή για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (έντυπο Π.20), διά χειρός / ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας στην αγορά του προϊόντος ∙
  • πιστοποιημένη μετάφραση της άδειας κυκλοφορίας στην ελληνική γλώσσα όπου εφαρμόζεται, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας ∙
  • έντυπο εξουσιοδότησης πληρεξούσιου αντιπροσώπου (έντυπο Π.8) σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί ήδη πληρεξούσιο αντιπροσώπου που καλύπτει την εν λόγω διαδικασία ∙
  • το τέλος των εκατό ευρώ (€100) πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή με τραπεζική εντολή.

Σημειώνεται ότι, η αίτηση για χορήγηση ΣΠΠΦ υποβάλλεται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης είτε της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος, είτε του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, οποίο είναι το τελευταίο.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top