ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Οδηγός  icon

Οδηγός

Χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για φαρμακευτικά / φυτοπροστατευικτικά προϊόντα

Πιστοποιητικό Χορήγησης

Απόδειξη παραλαβής εγγράφων
Μετά την λήψη της αίτησής σας, ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόδειξης παραλαβής και σας κοινοποιεί τον σχετικό αριθμό και ημερομηνία αίτησης.

Έκδοση πιστοποιητικού
Εφόσον ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην έκδοση του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας φαρμακευτικών ή φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στην επικαιροποίηση του μητρώου των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθώς και στη δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top